Základní kurzy kraniosakrální osteopatie

Cíl

Naučit teorii a praxi technik používaných v kraniosakrální osteopatii, etiku přístupu ošetřujícího, základy psychohygieny při práci s lidmi se zdravotním postižením, s lidmi s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Výcvik je veden interaktivní formou s důrazem na praktické dovednosti, teoretické znalosti a etický přístup.

Na závěr každého bloku účastník obdrží účastnický list a v při splnění všech podmínek celoročního výcviku obdrží účastník také  osvědčení o ukončení základního výcviku, které je nezbytné pro provozování praxe CSO.

Lektor

Radek Neškrabal,BCST

Místo konání
a cena

Výcvik CSO praktikantů se koná v Praze a v Ostravě. Harmonogram a ceny jsou rozepsány na samostatných stránkách.

Výcvik CSO PrahaVýcvik CSO Ostravavýcvik CSO pro zdravotnické profese

Semináře pro rok 2020 jsou v Praze i Ostravě plně obsazeny.

Struktura výcviku

CSO I 

Časová dotace: 33 hodin
Rozvrh: čtvrtek 10 – 18, pátek 9 – 18, sobota 9 – 18, neděle 9 – 16
Obsah:

 1. Historie a principy kraniosakrální osteopatie
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
 3. Etika přístupu ke klientovi
 4. Základy psychohygieny
 5. Teorie a praxe palpace kraniosakrálního rytmu
 6. Anatomie a ošetření příčných struktur
 7. Dekomprese kosti křížové
 8. Teorie a praxe práce se spinální durou mater
 9. Útlum kraniosakrálního systému CV4

CSO II 

Časová dotace: 33 hodin
Rozvrh: čtvrtek 10 – 18, pátek 9 – 18, sobota 9 – 18, neděle 9 – 16
Obsah:

 1. Prohloubení dovedností práce s kraniosakrálním rytmem
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na lebce
 3. Teorie a praxe dekomprese jednotlivých lebečních kostí: frontální, parietální, SSB, temporální, temporomandibulární kloub

CSO III A 

Časová dotace: 21 hodin
Rozvrh: pátek 13 – 18, sobota 9 – 18, neděle 9 – 16
Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na SSB
 2. Teorie a praxe vyšetření a ošetření 11 lézí SSB

CSO III B 

Časová dotace: 21 hodin
Rozvrh: pátk 13 – 18, sobota 9 – 18, neděle 9 – 16
Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na horním patře a obličejové části
 2. Vyšetření a ošetření komplexu sphenoid-maxilla-vomer-palatinum
 3. Ošetření obličejové části – zygomaticum
 4. Vyšetření a ošetření zubů

Membránový systém, mentální detoxikace, práce s energií

Časová dotace: 24 hodin
Rozvrh: pátek 10 – 18, sobota 9 – 18, neděle 9 – 16
Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na membránovém systému
 2. Palpace a sledování rytmu na membránovém systému
 3. Ošetření membránového systému
 4. Mentální detoxikace
 5. Detoxikace organismu
 6. Práce s energií (V spread)

Drenáž žilních splavů, komorový systém mozku

Časová dotace: 33 hodin
Rozvrh: čtvrtek 10 – 18, pátek 9 – 18, sobota 9 – 18, neděle 9 – 16
Obsah:

 1. Anatomie žilních splavů
 2. Fyziologie žilních splavů
 3. Symptomy chorob
 4. Anatomie mozkových komor
 5. Fyziologie mozkových komor

Tělo a emoce A,B – komunikační dovednosti, somatoemocionální uvolnění

Časová dotace: 33 hodin
Rozvrh: čtvrtek 10 – 18, pátek 9 – 18, sobota 9 – 18, neděle 9 – 16
Obsah:

 1. Vymezení působnosti podpůrného dialogu
 2. Etika přístupu v interakci s klientem
 3. Základy teorie psychoterapeutických přístupů
 4. Praktická cvičení