SPECIALIZOVANÝ 23 DENNÍ ODBORNÝ VÝCVIK KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE 2021

JEMNÉ REHABILITAČNÍ TECHNIKY
SPECIÁLNĚ PRO ZDRAVOTNICKÉ PROFESE

LEKTOR: RADEK NEŠKRABAL, BCST
ODBORNÝ GARANT: MGR. BARBARA FISCHEROVÁ, BCST

Akreditace:

Vzhledem k novele zákona o nelékařských povoláních účinné ke dni 1.9.2017, která ruší bez náhrady vyhlášku č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, UNIFY ČR i POUZP ČR přerušují vydávání souhlasných stanovisek k započítání vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání.

V minulosti bylo přidělováno tomuto kurzu maximum, tj. 4 kredity/den.

Kurz je určen pro:

Fyzioterapeuty, ergoterapeuty, rehabilitační lékaře, neurology, ORL, pediatry, ortopedy, traumatology, kardiology (úroveň ani trvání předchozího vzdělání či praxe není limitující pro absolvování kurzu – naopak se budeme na stejný systém dívat jinýma očima).

Místo konání:

Modrý klíč,
Smolkova 5672,
Praha 4, 142 00

www.modry-klic.cz

Cena: 36 200 Kč

Výcvik je koncipován jako celek, rozdělený do dvou částí!
Lze ho absolvovat pouze jako celek!

Vzhledem k velkému zájmu zasílejte zálohu ve výši 10.000,-Kč do 5. 10. 2020 a doplatek celkové částky ve výši 26.200,-Kč nejpozději do 15. 11. 2020 na účet: 280407576/0300.
Pokud nebude platba zálohy uhrazena do 5. 10. 2020, budou kontaktováni náhradníci.

!! Při zadání platby prosím vepište zprávu příjemci: CSO FYZIO 2021 – Vaše jméno !!

PŘIHLÁŠKY A DOTAZY:

Více informací (časový harmonogram, termíny a další důležité informace) najdete v oficiální pozvánce, která je zde ke stažení (PDF vpravo) .
Do výcviku je možné se přihlásit zasláním zprávy na adresu: senzamotorika.vzdelavaciakce@gmail.com.

Kontakty:

Mgr. Barbara Fischerová, BCST
T: 736 608 881
E: senzamotorika.vzdelavaciakce@gmail.com

Dotazy směřující na administrativní zajištění výcviku směřujte na kordinátora výcviku:

MgA. Cyril Hirsch
T: 605 405 939
E: senzamotorika.vzdelavaciakce@gmail.com