Skip to main content

Výcvik

Polaritní terapie

Polaritní terapie je moderní přístup k energetické medicíně, který integruje moudrost starých zdrojů. Dr. Randolph Stone, DO, DC vyvinul polaritní terapii začleněním energetických principů z ájurvédy, čínské medicíny a hermetické vědy starověkého Egypta. Dr. Stone věřil, že energie je společným jmenovatelem všech přístupů ke zdraví, a tak spojil tyto vlivy do jedinečného integračního systému.

Pět aspektů polaritní terapie je:

práce s tělem

energetická cvičení

strava a výživa

myšlení, postoj

a Láska

Pokud je polaritní terapie praktikována komplexně, představuje skutečně holistický přístup ke zdravotní péči.

Lektor: Roger Gilchrist,MA, RPE, RCST

Termín třetího semináře  je   25. 10. – 29. 10. 2024

Cena:  23 500 Kč včetně DPH
Místo konání: Centrum kraniosakrální osteobiodynamiky, Sedlec – Mšeno u Mělníka

První seminář ze tří avizovaných pětidenních seminářů. Další dva semináře budou pokračovat každý rok v přibližně stejném termínu, tedy v roce 2023 a 2024. Absolvování všech tří seminářů tvoří ucelený výcvik Polaritní terapie, která je samostatnou profesí a bývá kombinována s dalšími profesemi, jako je kraniosakrální terapie, různé druhy somatického poradenství a práce s tělem.

Místo pořádání je centrum v Sedlci, včetně ubytování cca 16 lidí na lůžku, ostatní buď v sále na karimatce nebo matraci. Ubytování je možné i v okolních penzionech. Mělník dojezd cca 15 min. Ubytování a strava se platí zvlášť, není zahrnuto v ceně semináře.

Parkování je omezeno, bude fajn sdílený dojezd více lidí v jednom autě. Popřípadě se dá dopravit – Mšeno, Mělník. Na dovoz je potřeba dohodnout se předem.

Další info bude dodatečně poskytnuto přihlášeným dostatečně dlouho před seminářem.

Výcvik polaritní terapie obsahuje 3 pětidenní semináře plus supervize. Semináře se konají 1x ročně, obvykle koncem října.

Seminář 1: Tři principy a pět elementů. Tato dvě témata se v teorii polaritní terapie prolínají. Rozvinete tak skutečné porozumění energetické medicíně. Objevíte, jak jsou energetické principy univerzální. Dále na tomto semináři prozkoumáte pět elementů a osvojíte si hlubokou práci s tělem pro každý z nich. Schopnost vyvážit pět elementů skrze polaritní terapii bude významným přínosem pro vaši terapeutickou praxi.

Seminář 2: Energetická centra, pole a geometrické reflexní vzorce. Čakry jsou jádrem lidského energetického systému. Čakry kolem sebe vytvářejí energetická pole, která organizují tělesné funkce. Naučíte se pracovat s čakrami ve vztahu k poli a vyvažovat energetickou dynamiku pro zlepšení tělesných funkcí. Tento seminář také podrobně popisuje geometrické reflexní vzorce zabudované do struktury těla.

Seminář 3: Páteř, nervový systém a dynamika energie ve fyziologii. Dovednosti pro práci s páteřní osou, orientací obratlů, dynamikou míšního moku a autonomním nervovým systémem. Kromě toho budeme studovat přístupy pro zvýšení vitality, detoxikaci těla a rovnováhu mysli.

Seminář je překládán profesionálním překladatelem znalým problematiky NET – jež jej překládal v minulých letech.

Popis výcviku v PDF ke stažení

Termíny zoom on-line supervizí:

23. 1. 2024 – 19:00 do 21:00
17. 4. 2024 – 19:00 do 21:00
19. 6. 2024 – 19:00 do 21:00

Je potřeba, abyste se alespoň dvou z nich zúčastnili v reálném čase, tedy přišli přímo na zoom setkání.
Jedno setkání můžete shlédnout ze záznamu.

Roger Gilchrist

Roger Gilchrist

Kraniosakrální biodynamiku studoval u jejího zakladetele, Franklyna Sillse a asistoval Sillsovi u dalších tréninků. Spousta Rogerových studentů ho považuje za skvělého pedagoga. Je autorem knihy Cranioscral Therapy and the Energetic Body (byla přeložena i do českého jazyka ) a publikoval množství článků na téma energetického léčení a často přednáší na sympoziích po celém světě. Roger Gilchrist je proslulý tím, že integruje holistickéch přístupy do běžného mainstreamového zdravotnictví. Učí energetické léčení po celém světě a specializuje se na Polaritní Terapii a Kraniosakrální biodynamiky a jeho praxe a zkušenosti přesahují do více terapeutických disciplín.

kraniosakrální biodynamika

Semináře, které vede Roger Gilchrist jsou velmi poutavé a to nejen svou náplní, ale především jeho naprosto specifickým přístupem.Ten spočívá ve velmi širokém rozpětí jeho vědomostí vytvořených dlouholetou praxí a výzkumem ve spoustě oborů, které velmi umně propojuje a zviditelňuje jejich hluboké dopady. Jsou to hlavně: Cranio – sacrální biodynamika, polaritní terapie a psychoneuroenergetické pojetí (chápání) člověka i světa . Rogerova další schopnost je se dívat na terapeutickou práci tak, aby bylo možné nalézt co možná nejvíce funkční přístup ke klientovi a pochopit jaké jsou důvody toho, že některé přístupy fungují u konkrétních klientů a u jiných stejné přístupy funkční nejsou. Učit se tomuto umění považuji za nezbytné. Systémy, které Roger používá jsou nadčasové a věřím, že si teprve najdou své uplatnění a získají svou naprosto nezastupitelnou úlohu v péči o klienta (člověka). Tady se můžeme učit jak uvádět teorii do praxe a velmi umně naslouchat tomu jak a co klient potřebuje, abychom mohli dosáhnout skvělých výsledků.