Popis výcviku kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky

Lektor

Radek Neškrabal,BCST

Struktura výcviku

Výcvikové kurzy zahrnují teorii a praxi technik používaných v kraniosakrální osteopatii a prvky biodynamického přístupu. Déle se výcvik věnuje etice přístupu ošetřujícího, základům psychohygieny při práci s lidmi a tématům týkajících se práci s lidmi se zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Výuka je vedena interaktivní formou s důrazem na praktické dovednosti, teoretické znalosti a sebezkušenostní zralost. Mezi jednotlivými bloky studenti procvičují probraná témata, provádí popis provedených ošetření a obdrží vlastní ošetření.

Během výcviku je nutné absolvovat:

 • 10 hodin supervizí s lektorem/asistenty – hrazeno nad rámec semináře.
 • minimálně 20 vzájemných ošetření (nehrazeno)
 • minimálně 5 ošetření u profesionála/asistenta – hrazeno nad rámec semináře
 • 2 ošetření lektora se zpětnou vazbou –  hrazeno nad rámec semináře
 • průběžné vypracovávání zadaných prací mezi semináři – samostatná domácí příprava.

Při splnění všech výše uvedených  podmínek výcviku obdrží účastník osvědčení o ukončení základního výcviku, které je nezbytné pro provozování praxe CSO dle Standardů České kraniosakrální asociace.

Více informací obdržíte během kurzu.

CSO I 

Obsah:

 1. Historie a principy kraniosakrální osteopatie
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
 3. Etika přístupu ke klientovi
 4. Základy psychohygieny
 5. Teorie a praxe palpace kraniosakrálního rytmu
 6. Anatomie a ošetření příčných struktur
 7. Dekomprese kosti křížové
 8. Teorie a praxe práce se spinální durou mater
 9. Útlum kraniosakrálního systému CV4

CSO II 

Obsah:

 1. Prohloubení dovedností práce s kraniosakrálním rytmem
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na lebce
 3. Teorie a praxe dekomprese jednotlivých lebečních kostí: frontální, parietální, SSB, temporální, temporomandibulární kloub

CSO III A 

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na SSB
 2. Teorie a praxe vyšetření a ošetření 11 lézí SSB

CSO III B 

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na horním patře a obličejové části
 2. Vyšetření a ošetření komplexu sphenoid-maxilla-vomer-palatinum
 3. Ošetření obličejové části – zygomaticum
 4. Vyšetření a ošetření zubů

Membránový systém, mentální detoxikace, práce s energií

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na membránovém systému
 2. Palpace a sledování rytmu na membránovém systému
 3. Ošetření membránového systému
 4. Mentální detoxikace
 5. Detoxikace organismu
 6. Práce s energií (V spread)

Drenáž žilních splavů, komorový systém mozku

Obsah:

 1. Anatomie žilních splavů
 2. Fyziologie žilních splavů
 3. Symptomy chorob
 4. Anatomie mozkových komor
 5. Fyziologie mozkových komor

Tělo a emoce A,B – komunikační dovednosti, somatoemocionální uvolnění

Obsah:

 1. Vymezení působnosti podpůrného dialogu
 2. Etika přístupu v interakci s klientem
 3. Základy teorie psychoterapeutických přístupů
 4. Praktická cvičení

Termíny a ceny
2022-23

CSO I 

Termín: 29.9. – 2.10.2022   
Cena: 6 200 Kč  – 7 502 Kč s DPH

CSO II 

Termín: 2.11. – 6.11.2022
Cena:  7 360 Kč – 8 905,60 Kč s DPH

CSO III SSB + membránový systém

Termín: 2.12. – 5.12 2022
Cena: 6 200 Kč  – 7 502 Kč s DPH

CSO IV  Viscerokranium, energetický přístup

Termín: 19.- 22.1.2023
Cena: 6 200 Kč  – 7 502 Kč s DPH

CSO V Drenáž žilních splavů, komorový systém, EV4 

Termín: 16. – 19. 3. 2023
Cena: 6 200 Kč  – 7 502 Kč s DPH

CSO VI  Tělo a emoce, somatoemocionální uvolnění

Termín: 7. – 11. 6.  2023
Cena: 7 360 Kč – 8 905,60 Kč s DPH

Změna programu vyhrazena!

Platba může být uhrazena za celý výcvik nebo ji může mít účastník rozdělenu do tří částí.
Pokyny k platbě obdrží každý účastník emailem v pozvánce před konáním semináře.

Platby za výcvik můžete provést také hotově před začátkem semináře na místě.

Přihláška do výcviku na rok 2022-23

Odesláním závazné přihlášky do výcviku potvrzujete svůj souhlas
s Podmínkami účasti ve výcviku.
Pokyny k platbě a další informace obdržíte emailem.


  Výcvik 2023 – 2024

  CSO I 

  Termín: 2 – 5. 2. 2023

  CSO II 

  Termín: 5. – 9.  4. 2023

  CSO III SSB + membránový systém

  Termín: 22. – 25. 6. 2023

  CSO IV  Viscerokranium, energetický přístup

  Termín: 14. – 17. 9. 2023

  CSO V Drenáž žilních splavů, komorový systém 

  Termín: 18. – 22.10. 2023

  CSO VI  Tělo a emoce, somatoemocionální uvolnění

  Termín: 22. – 26. 11.  2023

  CSO VII  Práce s traumatem v kraniosakrální terapii, závěr výcviku, test

  Termín: 31.1. – 4.2. 2024

  Místo konání

  Adresa:
  Centrum Kraniosakrální osteobiodynamiky
  Sedlec 2 – Mšeno, okr. Mělník
  Možnost ubytování ve vícelůžkových pokojích (16 míst)
  Další místa v přednáškovém sále (karimatka, spacák)

  Jednoduché stravování k dispozici.