Skip to main content

Popis výcviku kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky

Lektor

Radek Neškrabal,BCST

Struktura výcviku

Výcvikové kurzy zahrnují teorii a praxi technik používaných v kraniosakrální osteopatii a prvky biodynamického přístupu. Déle se výcvik věnuje etice přístupu ošetřujícího, základům psychohygieny při práci s lidmi a tématům týkajících se práci s lidmi se zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Výuka je vedena interaktivní formou s důrazem na praktické dovednosti, teoretické znalosti a sebezkušenostní zralost. Mezi jednotlivými bloky studenti procvičují probraná témata, provádí popis provedených ošetření a obdrží vlastní ošetření.

Kapacita skupiny je maximálně 26 studentů.

Během výcviku je nutné absolvovat:

 • 10 hodin supervizí s lektorem/asistenty – hrazeno nad rámec semináře.
 • minimálně 20 vzájemných ošetření (nehrazeno)
 • minimálně 5 ošetření u profesionála/asistenta – hrazeno nad rámec semináře
 • 2 ošetření lektora se zpětnou vazbou –  hrazeno nad rámec semináře
 • průběžné vypracovávání zadaných prací mezi semináři – samostatná domácí příprava.

Při splnění všech výše uvedených  podmínek výcviku obdrží účastník osvědčení o ukončení základního výcviku, které je nezbytné pro provozování praxe CSO dle Standardů České kraniosakrální asociace.

Více informací obdržíte během kurzu.

CSO I.  Historie CSO, palpace kraniosakrálního rytmu, práce s příčnými strukturami

Obsah:

 1. Historie a principy kraniosakrální osteopatie
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
 3. Etika přístupu ke klientovi
 4. Základy psychohygieny
 5. Teorie a praxe palpace kraniosakrálního rytmu
 6. Anatomie a ošetření příčných struktur
 7. Dekomprese kosti křížové
 8. Teorie a praxe práce se spinální durou mater
 9. Útlum kraniosakrálního systému CV4

CSO II. Neurocranium

Obsah:

 1. Prohloubení dovedností práce s kraniosakrálním rytmem
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na lebce
 3. Teorie a praxe dekomprese jednotlivých lebečních kostí: frontální, parietální, SSB, temporální, temporomandibulární kloub

CSO III.  SSB + membránový systém

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na SSB
 2. Teorie a praxe vyšetření a ošetření 11 lézí SSB
 3. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na membránovém systému
 4. Palpace a sledování rytmu na membránovém systému
 5. Ošetření membránového systému

CSO IV.  Viscerokranium, energetický přístup

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na horním patře a obličejové části
 2. Vyšetření a ošetření komplexu sphenoid-maxilla-vomer-palatinum
 3. Ošetření obličejové části – zygomaticum
 4. Vyšetření a ošetření zubů
 5. Mentální detoxikace
 6. Detoxikace organismu
 7. Práce s energií (V spread)

CSO V.  Drenáž žilních splavů, komorový systém, EV4

Obsah:

 1. Anatomie žilních splavů
 2. Fyziologie žilních splavů
 3. Symptomy chorob
 4. Anatomie mozkových komor
 5. Fyziologie mozkových komor

CSO VI. Tělo a emoce A

Lektoři: Dagmar Gem Kůrková, Radek Neškrabal

Obsah:

 1. Vymezení působnosti podpůrného dialogu
 2. Etika přístupu v interakci s klientem
 3. Základy teorie psychoterapeutických přístupů
 4. Praktická cvičení
 5. Práce se zdroji, vtělení zdrojů, pociťovaný smysl, hranice a jejich rozpoznání, verbální a neverbální komunikace, stres a trauma, jak vzniká, jak ho poznat a jak předejít retraumatizaci

CSO VII. Tělo a emoce B, závěr výcviku, test

Lektoři: Dagmar Gem Kůrková, Radek Neškrabal

Somatoemocionální uvolnění – teorie – praktická cvičení, cvičení ve vedení praxe s verbální podporou.

Zakončení celého výcviku.

Nadcházející výcvik 2024-2025


Přijímáme přihlášky do výcviku
říjen 2024-listopad2025
Termíny výcviku a přihláška

Místo konání

Adresa:
Centrum Kraniosakrální osteobiodynamiky
Sedlec 2 – Mšeno, okr. Mělník
Možnost ubytování ve vícelůžkových pokojích (16 míst)
Další místa v přednáškovém sále (karimatka, spacák)

Jednoduché stravování k dispozici.