Popis výcviku kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky

CSO výcvik na Slovensku organizuje Mgr. Kristína Kapustová
Tel.: +421 904 738 927
E-mail: christine.kraut@gmail.com

Kapacita skupiny – max. 26 účastníků.

Cena výcviku se může mírně lišit podle počtu přihlášených studentů.

Lektor

Radek Neškrabal,BCST

Struktura výcviku

Výcvikové kurzy zahrnují teorii a praxi technik používaných v kraniosakrální osteopatii a prvky biodynamického přístupu. Déle se výcvik věnuje etice přístupu ošetřujícího, základům psychohygieny při práci s lidmi a tématům týkajících se práci s lidmi se zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Výuka je vedena interaktivní formou s důrazem na praktické dovednosti, teoretické znalosti a sebezkušenostní zralost. Mezi jednotlivými bloky studenti procvičují probraná témata, provádí popis provedených ošetření a obdrží vlastní ošetření.

Během výcviku je nutné absolvovat:

 • 10 hodin supervizí s lektorem/asistenty – hrazeno nad rámec semináře.
 • minimálně 20 vzájemných ošetření (nehrazeno)
 • minimálně 5 ošetření u profesionála/asistenta – hrazeno nad rámec semináře
 • 2 ošetření lektora se zpětnou vazbou –  hrazeno nad rámec semináře
 • průběžné vypracovávání zadaných prací mezi semináři – samostatná domácí příprava.

Při splnění všech výše uvedených  podmínek výcviku obdrží účastník osvědčení o ukončení základního výcviku, které je nezbytné pro provozování praxe CSO dle Standardů České kraniosakrální asociace.

Více informací obdržíte během kurzu.

CSO I 

Obsah:

 1. Historie a principy kraniosakrální osteopatie
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
 3. Etika přístupu ke klientovi
 4. Základy psychohygieny
 5. Teorie a praxe palpace kraniosakrálního rytmu
 6. Anatomie a ošetření příčných struktur
 7. Dekomprese kosti křížové
 8. Teorie a praxe práce se spinální durou mater
 9. Útlum kraniosakrálního systému CV4

CSO II 

Obsah:

 1. Prohloubení dovedností práce s kraniosakrálním rytmem
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na lebce
 3. Teorie a praxe dekomprese jednotlivých lebečních kostí: frontální, parietální, SSB, temporální, temporomandibulární kloub

CSO III A 

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na SSB
 2. Teorie a praxe vyšetření a ošetření 11 lézí SSB

CSO III B 

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na horním patře a obličejové části
 2. Vyšetření a ošetření komplexu sphenoid-maxilla-vomer-palatinum
 3. Ošetření obličejové části – zygomaticum
 4. Vyšetření a ošetření zubů

Membránový systém, mentální detoxikace, práce s energií

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na membránovém systému
 2. Palpace a sledování rytmu na membránovém systému
 3. Ošetření membránového systému
 4. Mentální detoxikace
 5. Detoxikace organismu
 6. Práce s energií (V spread)

Drenáž žilních splavů, komorový systém mozku

Obsah:

 1. Anatomie žilních splavů
 2. Fyziologie žilních splavů
 3. Symptomy chorob
 4. Anatomie mozkových komor
 5. Fyziologie mozkových komor

Tělo a emoce A,B – komunikační dovednosti, somatoemocionální uvolnění

Obsah:

 1. Vymezení působnosti podpůrného dialogu
 2. Etika přístupu v interakci s klientem
 3. Základy teorie psychoterapeutických přístupů
 4. Praktická cvičení

Termíny 2023-2024

CSO I 

Termín: 26. – 29.1. 2023   

Cena: € 390

CSO II 

Termín: 22. – 26.3.2023

Cena: € 470

CSO III SSB + membránový systém

Termín: 01. – 4.6. 2023

Cena: € 390

CSO IV  Viscerokranium, energetický přístup

Termín: 06. – 10.9. 2023

Cena: € 470

CSO V Drenáž žilních splavů, komorový systém, EV4 

Termín: 15. – 19.11. 2023
Cena: € 470

CSO VI  Tělo a emoce, somatoemocionální uvolnění

Termín: 10. – 14. 1. 2024
Cena: € 470

Změna programu vyhrazena!

Platba může být uhrazena za celý výcvik nebo ji může mít účastník rozdělenu do tří částí.
Pokyny k platbě obdrží každý účastník emailem v pozvánce před konáním semináře.

Platby za výcvik můžete provést také hotově před začátkem semináře na místě.

Přihláška do výcviku na rok 20223-24

Odesláním závazné přihlášky do výcviku potvrzujete svůj souhlas
s Podmínkami účasti ve výcviku.
Pokyny k platbě a další informace obdržíte emailem.


  Místo konání

  Adresa:

  Hotel Zámok Topoľčianky
  Parková 1, 951 93 Topoľčianky

  V místě konání je zajištěno ubytování s plnou penzí a pronájem místnosti pro semináře s občerstvením. K dispozici jsou vegetariánské, veganské a ostatní varianty stravování dle předchozí domluvy v rámci možností hotelu.

  Ceny ubytování a stravy – plná penze:
  4denní kurz – € 170
  5denní kurz – € 220

  Ceny se mohou mírně lišit podle počtu studentů ve skupině.

  Webové stránky hotelu