Skip to main content

Popis výcviku kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky

CSO výcvik na Slovensku organizuje Mgr. Kristína Kapustová
Tel.: +421 904 738 927
E-mail: christine.kraut@gmail.com

Kapacita skupiny – max. 26 účastníků.

Cena výcviku se může mírně lišit podle počtu přihlášených studentů.

Změna termínu vyhrazena!

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Lektor

Radek Neškrabal,BCST

Struktura výcviku

Výcvikové kurzy zahrnují teorii a praxi technik používaných v kraniosakrální osteopatii a prvky biodynamického přístupu. Déle se výcvik věnuje etice přístupu ošetřujícího, základům psychohygieny při práci s lidmi a tématům týkajících se práci s lidmi se zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Výuka je vedena interaktivní formou s důrazem na praktické dovednosti, teoretické znalosti a sebezkušenostní zralost. Mezi jednotlivými bloky studenti procvičují probraná témata, provádí popis provedených ošetření a obdrží vlastní ošetření.

Během výcviku je nutné absolvovat:

 • 10 hodin supervizí s lektorem/asistenty – hrazeno nad rámec semináře.
 • minimálně 20 vzájemných ošetření (nehrazeno)
 • minimálně 4 ošetření u profesionála/asistenta – hrazeno nad rámec semináře
 • 2 ošetření asistenta/lektora se zpětnou vazbou –  hrazeno nad rámec semináře
 • průběžné vypracovávání zadaných prací mezi semináři – samostatná domácí příprava.

Při splnění všech výše uvedených  podmínek výcviku obdrží účastník osvědčení o ukončení základního výcviku, které je nezbytné pro provozování praxe CSO dle Standardů České kraniosakrální asociace.

Více informací obdržíte během kurzu.

CSO I.  Historie CSO, palpace kraniosakrálního rytmu, práce s příčnými strukturami

Obsah:

 1. Historie a principy kraniosakrální osteopatie
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
 3. Etika přístupu ke klientovi
 4. Základy psychohygieny
 5. Teorie a praxe palpace kraniosakrálního rytmu
 6. Anatomie a ošetření příčných struktur
 7. Dekomprese kosti křížové
 8. Teorie a praxe práce se spinální durou mater
 9. Útlum kraniosakrálního systému CV4

CSO II. Neurocranium

Obsah:

 1. Prohloubení dovedností práce s kraniosakrálním rytmem
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na lebce
 3. Teorie a praxe dekomprese jednotlivých lebečních kostí: frontální, parietální, SSB, temporální, temporomandibulární kloub

CSO III.   SSB + membránový systém

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na SSB
 2. Teorie a praxe vyšetření a ošetření 11 lézí SSB
 3. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na membránovém systému
 4. Palpace a sledování rytmu na membránovém systému
 5. Ošetření membránového systému

CSO IV.   Viscerokranium, energetický přístup

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na horním patře a obličejové části
 2. Vyšetření a ošetření komplexu sphenoid-maxilla-vomer-palatinum
 3. Ošetření obličejové části – zygomaticum
 4. Vyšetření a ošetření zubů
 5. Mentální detoxikace
 6. Detoxikace organismu
 7. Práce s energií (V spread)

CSO V.    Drenáž žilních splavů, komorový systém, EV4

Obsah:

 1. Anatomie žilních splavů
 2. Fyziologie žilních splavů
 3. Symptomy chorob
 4. Anatomie mozkových komor
 5. Fyziologie mozkových komor

CSO VI.      Tělo a emoce, závěr výcviku, test

Obsah:

 1. Vymezení působnosti podpůrného dialogu
 2. Etika přístupu v interakci s klientem
 3. Základy teorie psychoterapeutických přístupů
 4. Praktická cvičení
 5. Práce se zdroji, vtělení zdrojů, pociťovaný smysl, hranice a jejich rozpoznání, verbální a neverbální komunikace, stres a trauma, jak vzniká, jak ho poznat a jak předejít retraumatizaci

 

Termíny 2024

CSO I. Historie CSO, palpace kraniosakrálního rytmu, práce s příčnými strukturami

Termín: 25. 1.- 28. 1.2024

Cena: € 440

CSO II. Neurocranium

Termín: 6. 3.- 10. 3.2024

Cena: € 540

CSO III. SSB + membránový systém

Termín: 25. 4. – 28. 4. 2024

Cena: € 440

CSO IV. Viscerokranium, energetický přístup

Termín: 19. 7.- 22. 7. 2024

Cena: € 440

CSO V. Drenáž žilních splavů, komorový systém, EV4

Termín: 18. 9. – 22. 9. 2024

Cena: € 540

CSO VI. Tělo a emoce, závěr výcviku, test

Termín: 6. 11.- 10. 11. 2024

Cena: € 540

Změna podmínek je možná v závislosti na společenských událostech. Pokyny k platbě (zálohovou fakturu) obdrží každý účastník e-mailem cca 1 měsíc před konáním konkrétního semináře.
Platby za výcvik můžete provést také hotově před začátkem semináře na místě, nutno předem dohodnout.

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Místo konání výcviku 2024

Adresa:

Hotel Eminent
Bernolákova 493/1, 953 01 Zlaté Moravce

Ubytování je zajištěno v jednolůžkových a dvoulůžkových pokojích.
Cena za ubytování a snídani v jednolůžkovém pokoji 46 €/osoba/den.
Cena za ubytování a snídani ve dvoulůžkovém pokoji je 30 €/osoba/den.
Pro účastníky výcviku je zajištěna plná penze (oběd a večeře) v hodnotě 19 €/osoba/den.
Parkování přímo u hotelu je zadarmo.

V průběhu výcviku je zajištěno malé občerstvení.

Organizátor si vyhrazuje právo na změnu v rámci aktuálních podmínek.

Případné dotazy směrujte přímo na organizátorku výcviku na Slovensku Mgr. Kristínu Kapustovou, v textu dotazu zanechejte také telefonický kontakt na vás.

Webové stránky hotelu

Přihláška do výcviku na rok 2024

Odesláním závazné přihlášky do výcviku potvrzujete svůj souhlas
s Podmínkami účasti ve výcviku.
Pokyny k platbě a další informace obdržíte emailem.

Probíhající výcvik 2023-2024

Kapacita výcviku je naplněna.

CSO I 

Termín: 26. – 29.1. 2023   

Cena: € 390

CSO II 

Termín: 22. – 26.3.2023

Cena: € 470

CSO III SSB + membránový systém

Termín: 01. – 4.6. 2023

Cena: € 390

CSO IV  Viscerokranium, energetický přístup

Termín: 06. – 10.9. 2023

Cena: € 470

CSO V Drenáž žilních splavů, komorový systém, EV4 

Termín: 15. – 19.11. 2023
Cena: € 470

CSO VI  Tělo a emoce, závěr výcviku, test

Termín: 10. – 14. 1. 2024
Cena: € 470

Plátci DPH budou mít částku bez daně.
Platba může být uhrazena za celý výcvik nebo ji může mít účastník rozdělenu do tří částí.
Pokyny k platbě obdrží každý účastník e-mailem cca 14 dní před konáním semináře.

Platby za výcvik můžete provést také hotově před začátkem semináře na místě, nutno předem dohodnout.

Místo konání výcviku 2023/2024

Adresa:

Hotel Zámok Topoľčianky
Parková 1, 951 93 Topoľčianky

V místě konání je zajištěno ubytování s plnou penzí a pronájem místnosti pro semináře s občerstvením. K dispozici jsou vegetariánské, veganské a ostatní varianty stravování dle předchozí domluvy v rámci možností hotelu.

Ceny ubytování a stravy – plná penze:
4denní kurz – € 170
5denní kurz – € 220

Ceny se mohou mírně lišit podle počtu studentů ve skupině.

Webové stránky hotelu