Popis výcviku kraniosakrální osteopatie s prvky biodynamiky

CSO výcvik na Slovensku organizuje Mgr. Kristína Kapustová
Tel.: +421 904 738 927
E-mail: christine.kraut@gmail.com

Kapacita skupiny – max. 26 účastníků.

Cena výcviku se může mírně lišit podle počtu přihlášených studentů.

Změna termínu vyhrazena!

Všechny ceny jsou uvedeny včetně DPH.

Lektor

Radek Neškrabal,BCST

Struktura výcviku

Výcvikové kurzy zahrnují teorii a praxi technik používaných v kraniosakrální osteopatii a prvky biodynamického přístupu. Déle se výcvik věnuje etice přístupu ošetřujícího, základům psychohygieny při práci s lidmi a tématům týkajících se práci s lidmi se zdravotním postižením, s mentálním postižením a kombinovanými vadami.

Výuka je vedena interaktivní formou s důrazem na praktické dovednosti, teoretické znalosti a sebezkušenostní zralost. Mezi jednotlivými bloky studenti procvičují probraná témata, provádí popis provedených ošetření a obdrží vlastní ošetření.

Během výcviku je nutné absolvovat:

 • 10 hodin supervizí s lektorem/asistenty – hrazeno nad rámec semináře.
 • minimálně 20 vzájemných ošetření (nehrazeno)
 • minimálně 5 ošetření u profesionála/asistenta – hrazeno nad rámec semináře
 • 2 ošetření lektora se zpětnou vazbou –  hrazeno nad rámec semináře
 • průběžné vypracovávání zadaných prací mezi semináři – samostatná domácí příprava.

Při splnění všech výše uvedených  podmínek výcviku obdrží účastník osvědčení o ukončení základního výcviku, které je nezbytné pro provozování praxe CSO dle Standardů České kraniosakrální asociace.

Více informací obdržíte během kurzu.

CSO I 

Obsah:

 1. Historie a principy kraniosakrální osteopatie
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního systému
 3. Etika přístupu ke klientovi
 4. Základy psychohygieny
 5. Teorie a praxe palpace kraniosakrálního rytmu
 6. Anatomie a ošetření příčných struktur
 7. Dekomprese kosti křížové
 8. Teorie a praxe práce se spinální durou mater
 9. Útlum kraniosakrálního systému CV4

CSO II 

Obsah:

 1. Prohloubení dovedností práce s kraniosakrálním rytmem
 2. Anatomie a fyziologie kraniosakrálního rytmu na lebce
 3. Teorie a praxe dekomprese jednotlivých lebečních kostí: frontální, parietální, SSB, temporální, temporomandibulární kloub

CSO III   SSB + membránový systém

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na SSB
 2. Teorie a praxe vyšetření a ošetření 11 lézí SSB
 3. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na membránovém systému
 4. Palpace a sledování rytmu na membránovém systému
 5. Ošetření membránového systému

CSO IV   Viscerokranium, energetický přístup

Obsah:

 1. Anatomie a fyziologie kraniálního rytmu na horním patře a obličejové části
 2. Vyšetření a ošetření komplexu sphenoid-maxilla-vomer-palatinum
 3. Ošetření obličejové části – zygomaticum
 4. Vyšetření a ošetření zubů
 5. Mentální detoxikace
 6. Detoxikace organismu
 7. Práce s energií (V spread)

CSO V    Drenáž žilních splavů, komorový systém, EV4

Obsah:

 1. Anatomie žilních splavů
 2. Fyziologie žilních splavů
 3. Symptomy chorob
 4. Anatomie mozkových komor
 5. Fyziologie mozkových komor

CSO VI      Tělo a emoce A 

Lektoři: Dagmar Gem Kůrková, Radek Neškrabal

Obsah:

 1. Vymezení působnosti podpůrného dialogu
 2. Etika přístupu v interakci s klientem
 3. Základy teorie psychoterapeutických přístupů
 4. Praktická cvičení
 5. Práce se zdroji, vtělení zdrojů, pociťovaný smysl, hranice a jejich rozpoznání, verbální a neverbální komunikace, stres a trauma, jak vzniká, jak ho poznat a jak předejít retraumatizaci

CSO VII     Tělo a emoce B, závěr výcviku, test

Lektoři: Dagmar Gem Kůrková, Radek Neškrabal

Somatoemocionální uvolnění – teorie – praktická cvičení, cvičení ve vedení praxe s verbální podporou.

Zakončení celého výcviku.

Termíny 2023-2024

CSO I 

Termín: 26. – 29.1. 2023   

Cena: € 390

CSO II 

Termín: 22. – 26.3.2023

Cena: € 470

CSO III SSB + membránový systém

Termín: 01. – 4.6. 2023

Cena: € 390

CSO IV  Viscerokranium, energetický přístup

Termín: 06. – 10.9. 2023

Cena: € 470

CSO V Drenáž žilních splavů, komorový systém, EV4 

Termín: 15. – 19.11. 2023
Cena: € 470

CSO VI  Tělo a emoce A

Termín: 10. – 14. 1. 2024
Cena: € 470

Plátci DPH budou mít částku bez daně.
Platba může být uhrazena za celý výcvik nebo ji může mít účastník rozdělenu do tří částí.
Pokyny k platbě obdrží každý účastník e-mailem cca 14 dní před konáním semináře.

Platby za výcvik můžete provést také hotově před začátkem semináře na místě, nutno předem dohodnout.

Přihláška do výcviku na rok 2023-24

Odesláním závazné přihlášky do výcviku potvrzujete svůj souhlas
s Podmínkami účasti ve výcviku.
Pokyny k platbě a další informace obdržíte emailem.


  Místo konání

  Adresa:

  Hotel Zámok Topoľčianky
  Parková 1, 951 93 Topoľčianky

  V místě konání je zajištěno ubytování s plnou penzí a pronájem místnosti pro semináře s občerstvením. K dispozici jsou vegetariánské, veganské a ostatní varianty stravování dle předchozí domluvy v rámci možností hotelu.

  Ceny ubytování a stravy – plná penze:
  4denní kurz – € 170
  5denní kurz – € 220

  Ceny se mohou mírně lišit podle počtu studentů ve skupině.

  Webové stránky hotelu