Skip to main content

Profesionální výcvik v biodynamické kraniosakrální terapii

červen 2019 – únor 2022, Praha

3 letý základní profesionální výcvik pořádáme ve spolupráci s International Institute for Craniosacral Balancing® ICSB pod vedením Bhadreny Tschumi a Kaviho Gemin. Absolvováním výcviku získáváte mezinárodně platný certifikát BCST, Biodynamic Craniosacral Practitioner.

Kraniosakrální biodynamika pracuje v kontaktu se silami života. Je to přístup k práci s tělem, jejímž základem je Dech života – životní síla, která je spojená s vrozeným zdravím, s naším bytím a podstatou. Má léčivé účinky a projevuje se velmi pomalým, seberegulujícím, přílivovým pohybem.

International Institute for Craniosacral Balancing® od roku 1986 vyškolil už tisíce odborníků a zařadil se tak mezi nejlepší školící střediska. Metody a koncept biodynamiky jsou v tomto odborném výcviku vyučovány na nejvyšší úrovni a jsou rozsáhle procvičovány. Výuka zahrnuje také embryologii, anatomii, fyziologii, holistické studie a principy léčení traumatu. Účelem studia těchto předmětů je poskytnout studentovi prostředky potřebné k rozpoznání projevů vrozeného zdraví organismu a k tomu, aby podpořil obnovení a vnitřní rovnováhu organismu.

První seminář se koná 21. – 28. června 2019. Kapacita výcviku je omezena, pro zajištění místa je třeba se s předstihem přihlásit.

INFO A PŘIHLÁŠKY NA WWW.DRUNA.CZ

METODA

Kraniosakrální biodynamika pracuje v kontaktu se silami života. Je to přístup k práci s tělem, jejímž
základem je Dech života – životní síla, která je spojená s vrozeným zdravím, s naším bytím a
podstatou. Je to léčivá síla, která se projevuje velmi pomalým, seberegulujícím, přílivovým
pohybem. Tento jemný pohyb připomíná hluboký vnitřní dech a proto je nazýván “primární
dýchání“. Ukázalo se, že pohyb primárního dýchání lze vnímat v celém těle a pozorovat ho jako
řídící, organizující princip, vrozenou inteligenci těla-mysli.
Vyškolený praktikant má schopnost vnímat primární dýchání a použít jej jako průvodce při
vyhodnocení stavu a léčbě. Aby se praktikant dokázal spojit s inteligencí primárního dýchání a
spolupracovat s ní ku prospěchu klienta, musí rozvinout jemně laděný hmat, schopnost naslouchat
rukama a chápavým přátelským srdcem musí vypěstovat neodsuzující mysl a schopnost být trpělivý
a klidný.
V tomto odborném výcviku jsou metody a koncept biodynamiky vyučovány na nejvyšší úrovni a jsou
rozsáhle procvičovány. Výuka zahrnuje také embryologii, anatomii, fyziologii, holistické studie a
principy léčení traumatu. Účelem studia těchto předmětů je poskytnout studentovi prostředky
potřebné k rozpoznání projevů vrozeného zdraví organismu a k tomu, aby podpořil obnovení a
vnitřní rovnováhu organismu.

KOMU JE VÝCVIK URČEN

Všem kdo pracují s tělem, fyzioterapeutům, lékařům a zdravotnickým profesím se zájmem o
holistický přístup k tělu. Terapeutům ale i laikům, kteří hledají nový směr. Komukoli, kdo se zajímá o
zkoumání sebe sama skrze uvědomění si těla a mysli. Také praktikujícím kraniosakrálním
terapeutům, kteří se chtějí zdokonalit v přístupu, orientovaném na zdroje, tekutiny a potenci.

ZÁKLADNÍ TRÉNINK INSTITUTU ICSB

International Institute for Craniosacral Balancing® od roku 1986 vyškolil už tisíce odborníků a
zařadil se tak mezi nejlepší školící střediska. Nabízí úplný základní odborný výcvik, který studentům
poskytuje podporu na každé úrovni jejich studia.
V kraniosakrální práci používá biodynamickou metodu. Její model se zakládá na pochopení
přirozených životních sil, které organizují a udržují naši formu a funkci. Biodynamický přístup s
těmito silami spolupracuje, pomáhá organismu v seberegulaci a reorganizaci, podporuje ty síly,
které jsou základem správné funkce systému.
25 letý výzkum v oboru dovolil prohloubit způsob práce a vyvinout komplexní trénink pro
praktikanty, akreditovaný asociací Cranio Suisse® ve Švýcarsku (se stejnými směrnicemi jako
asociace ve Velké Británii a USA).

STUDIJNÍ PLÁN

Výuka kraniosakrální biodynamiky ICSB je ucelený školící program, rozdělený do tří částí:
1) Výukový program: Konkrétní kraniosakrální techniky a metodě vlastní znalosti z embryologie,
anatomie, fyziologie, patologie aneurologie, psychosomatika a léčení traumatu. Je rozdělen na 7
sedmi až osmidenních seminářů, celkem 500 vyučovacích hodin a rozložen do tří let.

2) Praxe (mezi semináři): ošetřování neplatících klientů, případové studie, supervise a konzultace s
učiteli, ošetření u terapeutů, vzájemné výměny ošetření s kolegy z výcviku.

3) Samostudium (mezi semináři): domácí úkoly, četba odborné literatury, studium výukových
materiálů, studium odborné anatomie, dohromady s praxi asi 350 vyučovacích hodin.

21. – 28. června 2019 seminář 1
4. – 11. ledna 2020 seminář 2
1. – 7. května 2020 seminář 3
6. – 13. září 2020 seminář 4
v roce 2021 seminář 5, 6, 7
začátek 2022 seminář 8 – zkoušky a absolutorium

PŘEDBĚŽNÁ CENA

Cena výukového programu, tj. 52 výukových dnů, je zhruba 168 000,- Kč + DPH (odvíjí se od
aktuálního kurzu švýcarského franku). Platba bude probíhat po částech, vždy předem za jeden
výukový blok: to je průměrně 24 100,- Kč + DPH.

Bhadrena Tschumi Gemin, MA, BCST, RCST®

Je zakladatelkou a ředitelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing® ve
Švýcarsku. V roce 1986 vyvinula unikátní a srozumitelný výcvikový program. Během 30ti let
zkušeností na poli terapie a léčivých umění se její přístup ke kraniosacrální terapii organicky vyvíjel,
prošel různými fázemi až nakonec dosáhl podoby současného tréninkového programu. Dnes
vyučuje biodynamický přístup ke kraniosakrální terapii. Do profesionálního tréninku ICSB integruje
nejnovější poznatky neurobiologie, embryologie, léčení traumatu, pre- a perinatální terapii a práci s
esencí dle přístupu Diamond Logos.
Je členkou britské, švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Vyučuje v Evropě, v Japonsku, v
Kanadě, v Austrálii a v Indii. Na své cestě předává dál svou vášeň pro Kraniosakrální Biodynamiku.
Vytrénovala tisíce praktikantů a inspirovala svým přístupem mnoho jiných učitelů a kraniosakrálních
škol.

Kavi Alessandro Gemin, Osteopath, BCST, RCST®

Vyučuje a praktikuje Kraniosakrální Balancing® od roku 1995, je učitelem a spoluředitelem ICSB,
Mezinárodního institutu pro kraniosakrální balancing®. Dokončil doplňující vzdělání jako osteopat a
člen Kanadské vysoké školy Osteopatie. Prošel výcvikem v trauma terapii s Peterem Levinem a je
praktikantem a supervizorem Somatic Experiencing®. A je učitelem pro práci s esencí v systému
Diamond Logos Teachings®. Praktikuje prenatální práci a práci s porodem, kterou studoval u Raye
Castellina.
Člen švýcarské a italské Kraniosakrální asociace. Do svých výcviků kraniosakrální biodynamiky
začleňuje své holistické porozumění tělu-mysli, učí o tomto tématu na mezinárodní půdě.