Tříletý výcvik NeuroEnergetic Therapy – NET

Název: NeuroEnergetic Therapy – NET

Termín prvního semináře: 23. – 28. 10. 2019
Termín druhého semináře: 16. – 21. 10. 2020
Termín třetího semináře:  26. -31.10. 2021

Lektor: Roger Gilchrist,MA, RPE, RCST

Cena za jeden blok – 6 dnů je 27 890 Kč s DPH

V ceně je zahrnuto kurzovné včetně malého občerstvení.
Cena se může lišit každý rok s malým rozdílem s ohledem na kurz dolaru.

Výcvik je plánován na dobu 3 let a to tak, že každý rok se bude konat ve stejnou dobu jeden 6ti denní seminář. Tyto semináře jsou koncipovány tak, aby přinesli od prvního semináře celostní pohled na celou problematiku NeuroEnergetické práce s využitím poznatků a technik kranio sakrální terapie a jiných celostních pohledů na proces bytí cítících bytostí. V dalších seminářích se pak více zaměřujeme na nervový systém a využití pozitivní psychologie jak v teorii tak v praxi. Pracuje se taktéž s energetickými systémy těla a jeho metabolického pole. Celé studium provází tým asistentů, jako podpora při výcviku i mimo něj. Během období mezi semináři budou utvářeny supervizní skupiny a práce, které budou určeny k procvičování probrané látky.

Seminář je překládán profesionálním překladatelem znalým problematiky NET – jež jej překládal v minulých letech.

Roger Gilchrist

Roger Gilchrist

Kraniosakrální biodynamiku studoval u jejího zakladetele, Franklyna Sillse a asistoval Sillsovi u dalších tréninků. Spousta Rogerových studentů ho považuje za skvělého pedagoga. Je autorem knihy Cranioscral Therapy and the Energetic Body (byla přeložena i do českého jazyka ) a publikoval množství článků na téma energetického léčení a často přednáší na sympoziích po celém světě. Roger Gilchrist je proslulý tím, že integruje holistickéch přístupy do běžného mainstreamového zdravotnictví. Učí energetické léčení po celém světě a specializuje se na Polaritní Terapii a Kraniosakrální biodynamiky a jeho praxe a zkušenosti přesahují do více terapeutických disciplín.

kraniosakrální biodynamika

Semináře, které vede Roger Gilchrist jsou velmi poutavé a to nejen svou náplní, ale především jeho naprosto specifickým přístupem.Ten spočívá ve velmi širokém rozpětí jeho vědomostí vytvořených dlouholetou praxí a výzkumem ve spoustě oborů, které velmi umně propojuje a zviditelňuje jejich hluboké dopady. Jsou to hlavně: Cranio – sacrální biodynamika, polaritní terapie a psychoneuroenergetické pojetí (chápání) člověka i světa . Rogerova další schopnost je se dívat na terapeutickou práci tak, aby bylo možné nalézt co možná nejvíce funkční přístup ke klientovi a pochopit jaké jsou důvody toho, že některé přístupy fungují u konkrétních klientů a u jiných stejné přístupy funkční nejsou. Učit se tomuto umění považuji za nezbytné. Systémy, které Roger používá jsou nadčasové a věřím, že si teprve najdou své uplatnění a získají svou naprosto nezastupitelnou úlohu v péči o klienta (člověka). Tady se můžeme učit jak uvádět teorii do praxe a velmi umně naslouchat tomu jak a co klient potřebuje, abychom mohli dosáhnout skvělých výsledků.