Harmonogram výcviku CSO Praha

Nové studenty pro rok 2022 oslovuji dle data zaslaných přihlášek. Pokud do určitého data nepotvrdí  student účast ve výcviku, oslovuji další v pořadí dle data zaslané přihlášky, až do naplnění kapacity skupiny.

Lektor

Radek Neškrabal,BCST

Termíny a ceny 2022

CSO I 

Termín: 13. – 16. 1. 2022
Cena: 5 700 Kč bez DPH – 6 897 Kč s DPH

CSO II 

Termín: 10. – 13. 2. 2022
Cena: 5 700 Kč bez DPH – 6 897 Kč s DPH

CSO III SSB + membránový systém

Termín: 7. – 10. 4. 2022
Cena: 5 700 Kč bez DPH – 6 897 Kč s DPH

CSO IV  Viscerokranium, energetický přístup

Termín: 15.  – 19. 6. 2022
Cena: 6 860 Kč bez DPH – 8 300 Kč s DPH

CSO V Drenáž žilních splavů, komorový systém 

Termín: 14. – 18. 9. 2022
Cena: 6 860 Kč bez DPH – 8 300 Kč s DPH

CSO VI  Tělo a emoce, somatoemocionální uvolnění

Termín: 8 12. – 11.12. 2022
Cena: 5 700 Kč bez DPH – 6 897 Kč s DPH

Změna programu vyhrazena!

Celková cena za celý výcvik je 36 520 Kč –  44 188 s DPH.
Platbu může mít účastník rozdělenu do tří částí.
Pokyny k platbě obdrží každý účastník emailem v pozvánce před konáním semináře.

Platby za výcvik můžete provést také hotově před začátkem semináře na místě.

Místo konání

Adresa:
Praha 4 Modřany, Smolkova 567/2,
speciální zařízení pro lidi s mentálním postižením Modrý klíč

Toto zařízení poskytuje i nocleh, ale je nutné mít vlastní spacák. Za noc účtuje 200,- Kč.

Více informací o tomto zařízení najdete na webu www.modry-klic.cz

Popis cesty:

  1. metro C, stanice Kačerov, dále autobusem 215,117 do stanice Pavlíkova a pak pěšky směrem do sídliště.
  2. Konečná stanice tramvaje 17, 3 Libušská observatoř dále pěšky směrem k observatoři, vedle ní ulice Zelenkova, kterou půjdete až na konec do ulice Smolkova, dále viz adresa

Přihláška do CSO výcviku na rok 2022

Odesláním závazné přihlášky do výcviku potvrzujete svůj souhlas
s Podmínkami účasti ve výcviku.
Pokyny k platbě a další informace obdržíte emailem před konáním semináře.