PESSO BOYDEN

Termín: 29.2. – 1.3. 2020
Cena: bude upřesněno v pozvánce
Lektor: Mgr. Petr Odstrčil
Místo: Modrý klíč o.p.s., Praha 4
Přihláška

PESSO BOYDEN

Termín: 10- – 11. 10. 2020
Cena: bude upřesněno v pozvánce
Lektor: Mgr. Petr Odstrčil
Místo: Modrý klíč o.p.s., Praha 4
Přihláška

Co je to PESSO BOYDEN SYSTEM PSYCHO-MOTOR (PBSP)

PBSP je jedna z původních psychoterapeutických metod určených k sebepoznávání, vyrovnávání se s osobní historií a nacházení hlubšího smyslu a radosti v životě.

PBSP je určena těm, kteří se cítí v životě nespokojeni a nemají pro svou „nespokojenost uspokojivé“ východisko. Těm, kteří se v životě marně hledají, kteří se cítí nenaplnění, slabí, bezmocní či osamělí, těm kterým se dlouhodobě opakují stejné problémy ve vztazích… atd. Metoda je ovšem plně určena i těm, kteří se cítí v životě dobře a přejí si přesto prožívat život hlouběji a smysluplněji nebo chtějí jít prostě cestou poznání sebe sama.

PBSP je založena na předpokladu, že každý lidský jedinec je již od svého prenatálního vývoje instinktivně vybaven určitým očekáváním. Očekáváním toho, co bytostně potřebuje ve světě najít. Lidský jedinec je sám o sobě aktivní a od okolí očekává , že na jeho aktivitu bude adekvátně reagovat. Trochu jinými slovy lze říci, že na akci očekává uspokojivou reakci, na otázku právě takovou odpověď, na pohyb žádoucí protipohyb. Součástí jeho genetické výbavy jsou tedy jakási ideální očekávání či ideální vnitřní obrazy toho, co ve světě potřebuje najít. Nachází -li to, může se zdárně vyvíjet , realizovat, co je mu dáno a mít pocit, že život má smysl. Nenachází-li, zůstávají v něm očekávání frustrovaná . V životě se pak ztrácí, má pocity bezmoci, samoty, frustrace a nesmyslnosti.

PBSP používá několika terapeutických prostředků: zejména zpočátku proniká adept do terapeutické práce prostřednictvím speciálních cvičení. Hlavní funkci v nich má pohyb a dotyk.

V PBSP se klade důraz na přímou zkušenost, na zážitek, nikoli na pouhou informaci. Centrálním terapeutickým prostředkem PBSP je „struktura“. Jde o soustředěný proces trvající necelou hodinu, věnovaný pouze jednomu adeptovi.  Ve struktuře jde o již řečené zkoumání citlivých míst prožívání a o zkoumání rezonancí těchto citlivých míst v paměti.

Terapeutickým cílem struktury je, aby adept mohl v jejím průběhu objevit, vstřebat a odnést si do dalšího života zážitek ideálního uspokojení jedné či výše bytostných potřeb.