Přihláška k profesionálnímu výcviku NeuroEnergetic Therapy – NET

Název: NeuroEnergetic Therapy – NET
Termín: 23. – 28. 10. 2019
Lektor: Roger Gilchrist,MA, RPE, RCST
Cena za jeden blok – 6 dnů je 27 890 Kč s DPH

V ceně je zahrnuto kurzovné včetně malého občerstvení.
Cena se může lišit každý rok s malým rozdílem s ohledem na kurz dolaru.

Seminář se bude konat v Hotelu Populus na Žižkově, který již máme ověřen z prvního nultého semináře z minulého roku. Zde si také můžete zajistit ubytování.

Odkaz na stránky Hotelu: http://www.hotelpopulus.cz

Výcvik je plánován na dobu 3 let a to tak, že každý rok se bude konat ve stejnou dobu jeden 6ti denní seminář. Tyto semináře jsou koncipovány tak, aby přinesli od prvního semináře celostní pohled na celou problematiku NeuroEnergetické práce s využitím poznatků a technik kranio sakrální terapie a jiných celostních pohledů na proces bytí cítících bytostí. V dalších seminářích se pak více zaměřujeme na nervový systém a využití pozitivní psychologie jak v teorii tak v praxi. Pracuje se taktéž s energetickými systémy těla a jeho metabolického pole. Celé studium provází tým asistentů, jako podpora při výcviku i mimo něj. Během období mezi semináři budou utvářeny supervizní skupiny a práce, které budou určeny k procvičování probrané látky.

Seminář je překládán profesionálním překladatelem znalým problematiky NET – jež jej překládal v minulých letech.

Roger Gilchrist

Roger Gilchrist

Kraniosakrální biodynamiku studoval u jejího zakladetele, Franklyna Sillse a asistoval Sillsovi u dalších tréninků. Spousta Rogerových studentů ho považuje za skvělého pedagoga. Je autorem knihy Cranioscral Therapy and the Energetic Body (byla přeložena i do českého jazyka ) a publikoval množství článků na téma energetického léčení a často přednáší na sympoziích po celém světě. Roger Gilchrist je proslulý tím, že integruje holistickéch přístupy do běžného mainstreamového zdravotnictví. Učí energetické léčení po celém světě a specializuje se na Polaritní Terapii a Kraniosakrální biodynamiky a jeho praxe a zkušenosti přesahují do více terapeutických disciplín.

kraniosakrální biodynamika

Semináře, které vede Roger Gilchrist jsou velmi poutavé a to nejen svou náplní, ale především jeho naprosto specifickým přístupem.Ten spočívá ve velmi širokém rozpětí jeho vědomostí vytvořených dlouholetou praxí a výzkumem ve spoustě oborů, které velmi umně propojuje a zviditelňuje jejich hluboké dopady. Jsou to hlavně: Cranio – sacrální biodynamika, polaritní terapie a psychoneuroenergetické pojetí (chápání) člověka i světa . Rogerova další schopnost je se dívat na terapeutickou práci tak, aby bylo možné nalézt co možná nejvíce funkční přístup ke klientovi a pochopit jaké jsou důvody toho, že některé přístupy fungují u konkrétních klientů a u jiných stejné přístupy funkční nejsou. Učit se tomuto umění považuji za nezbytné. Systémy, které Roger používá jsou nadčasové a věřím, že si teprve najdou své uplatnění a získají svou naprosto nezastupitelnou úlohu v péči o klienta (člověka). Tady se můžeme učit jak uvádět teorii do praxe a velmi umně naslouchat tomu jak a co klient potřebuje, abychom mohli dosáhnout skvělých výsledků.

Přihláška

Po zaslání přihlášky Vám bude vystavena faktura k proplacení celé částky aktuálního semináře. Tím bude zajištěna vaše účast na semináři. V přihlášce prosím o vyplnění fakturačních údajů!

Číslo faktury bude sloužit jako variabilní symbol pro platbu bankovním převodem.

Minimální počet studentů pro výcvik je 22. max 40.
Přihlášku prosím zašlete co nejdříve pro velký zájem.

Tato přihláška je závazná na celé tříleté studium!

Odesláním Přihlášky vyslovujete svůj souhlas s podmínkami účasti.