SPECIALIZOVANÝ 23 DENNÍ ODBORNÝ VÝCVIK KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE 2018

JEMNÉ REHABILITAČNÍ TECHNIKY
SPECIÁLNĚ PRO FYZIOTERAPEUTY, ERGOTERAPEUTY A LÉKAŘE

LEKTOR: RADEK NEŠKRABAL, BCST
ODBORNÝ GARANT: MGR. BARBARA FISCHEROVÁ

Akreditace:

Vzhledem k novele zákona o nelékařských povoláních účinné ke dni 1.9.2017, která ruší bez náhrady vyhlášku č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, UNIFY ČR i POUZP ČR přerušují vydávání souhlasných stanovisek k započítání vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání.

V minulosti bylo přidělováno tomuto kurzu maximum, tj. 4 kredity/den.

Kurz je určen pro:

Fyzioterapeuty, ergoterapeuty, rehabilitační lékaře, neurology, ORL, pediatry, ortopedy, traumatology, kardiology (úroveň ani trvání předchozího vzdělání či praxe není limitující pro absolvování kurzu – naopak se budeme na stejný systém dívat jinýma očima).

Místo konání:

Živá kavárna, Výpadová 1676/4a, Praha – Radotín

www.zivakavarna.cz

Cena: 33 200 Kč

Výcvik je koncipován jako celek, rozdělený do dvou částí! Lze ho absolvovat pouze jako celek!

Vzhledem k velkému zájmu zasílejte zálohu ve výši 10.000,-Kč do 15. 10. 2017 a doplatek celkové částky ve výši 23.200,-Kč nejpozději do 15. 11. 2017 na účet: 280407576/0300.

Pokud nebude platba zálohy uhrazena do 15. 10. 2017, budou kontaktováni náhradníci.

!! zpráva příjemci: CSO FYZIO 2018 – Vaše jméno !!

PŘIHLÁŠKY A DOTAZY:

Veškeré dotazy a přihlášky směrujte prosím
na Mgr. Barbaru Fischerovou
T: 736 608 881,
E: senzamotorika.vzdelavaciakce@gmail.com

Více informací (časový harmonogram, termíny a další důležité informace) najdete také na webu www.cso2018.cz

www.cso2018.cz