SPECIALIZOVANÝ 23 DENNÍ ODBORNÝ VÝCVIK KRANIOSAKRÁLNÍ OSTEOPATIE 2019

JEMNÉ REHABILITAČNÍ TECHNIKY
SPECIÁLNĚ PRO FYZIOTERAPEUTY, ERGOTERAPEUTY A LÉKAŘE

LEKTOR: RADEK NEŠKRABAL, BCST
ODBORNÝ GARANT: MGR. BARBARA FISCHEROVÁ

Akreditace:

Vzhledem k novele zákona o nelékařských povoláních účinné ke dni 1.9.2017, která ruší bez náhrady vyhlášku č. 423/2004 Sb., kterou se stanoví kreditní systém pro vydání osvědčení k výkonu povolání bez přímého vedení nebo odborného dohledu zdravotnických pracovníků, UNIFY ČR i POUZP ČR přerušují vydávání souhlasných stanovisek k započítání vzdělávacích akcí v rámci celoživotního vzdělávání.

V minulosti bylo přidělováno tomuto kurzu maximum, tj. 4 kredity/den.

Kurz je určen pro:

Fyzioterapeuty, ergoterapeuty, rehabilitační lékaře, neurology, ORL, pediatry, ortopedy, traumatology, kardiology (úroveň ani trvání předchozího vzdělání či praxe není limitující pro absolvování kurzu – naopak se budeme na stejný systém dívat jinýma očima).

Místo konání:

BeBalanced, Rybničná 18/1, Praha 6, 160 00

www.bebalanced.cz

Cena: 33 200 Kč

Výcvik je koncipován jako celek, rozdělený do dvou částí! Lze ho absolvovat pouze jako celek!

Vzhledem k velkému zájmu zasílejte zálohu ve výši 10.000,-Kč do 1. 7. 2018 a doplatek celkové částky ve výši 23.200,-Kč nejpozději do 30. 9. 2018 na účet: 280407576/0300.

Pokud nebude platba zálohy uhrazena do 1. 7. 2018, budou kontaktováni náhradníci.

!! zpráva příjemci: CSO FYZIO 2019 – Vaše jméno !!

PŘIHLÁŠKY A DOTAZY:

Neváhejte se ozvat s případnými dotazy na obsah kurzu a možnosti využití ve Vaší praxi.
Kontaktovat můžete odborného garanta výcviku:

Mgr. Barbara Fischerová
T: 736 608 881
E: senzamotorika.vzdelavaciakce@gmail.com

Dotazy směřující na administrativní zajištění výcviku směřujte na kordinátora výcviku:

MgA. Cyril Hirsch
T: 605 405 939
E: senzamotorika.vzdelavaciakce@gmail.com

Více informací (časový harmonogram, termíny a další důležité informace) najdete také na webu www.cso2019.cz

www.cso2019.cz