Bytí a vznikání

Pediatrie v oblasti Kraniosakrální Biodynamiky a prenatální a perinatální terapie

2021-2023, Praha

Nadstavbový 6dílný kurz (28 dní) pro praktikanty: objevování a integrování raných otisků při
práci s miminky, dětmi a dospělými

 

newborn

ZÁZEMÍ NAŠEHO VĚDĚNÍ

Již po desetiletí vstřebáváme různé terapeutické přístupy, které se věnují zkoumání a léčbě prenatálních a
perinatálních napětí, traumat a otisků. Tyto rané otisky významně ovlivňují pozdější život. Rozsáhlé výzkumy ukazují, že si lidé stále „pamatují“ tuto prvotní dobu – ne vždy tak, jak bychom obvykle popsali fenomén paměti – ale spíše jako paměť skrze tělo, buňky a mozkové funkce. Prenatální a perinatální vzpomínky často přímo ovlivňují způsob, jakým organizujeme své smyslové vnímání a myšlenky.
Tento kurz pro pokročilé je obohacený a širokou škálu výzkumů a znalostí z různých oblastí filozofie, psychologie, psychoterapie, embryologie, pediatrie a biodynamiky. Bližší informace budou následovat…

VÝCVIK

Jedná se o dvouletý výcvik rozdělený na 6 částí (28 dní). Je vyžadováno, aby účastníci byli přítomni na všech 6 částech, aby mohli být považování za platné účastníky výcviku. Výcvik probíhá v uzavřené skupině.
Upřesnění termínů a registračních podmínek doplníme v následujících měsících.
Těšíme se na setkání.

Začínáme na podzim v roce 2021  (přesný termín je 17 – 22. 9. 2021)
2022 jaro cca březen a podzim cca září
2023 jaro a podzim
2024 jaro

PŘIHLÁŠKA

Počet účastníků je omezen.

Můžete se předběžně přihlásit již dnes, další informace Vám budou zaslány emailem.Bhadrena C. Tschumi Gemin, MA, RCST®, BCST, SE Therapist, PPN Therapist
Zakladatelka a ředitelka ICSB, koordinátorka a pedagožka.

Bhadrena dokončila vzdělání v psychologii a následně pokračovala v objevování mnoha různých učení zejména v oblasti psychoterapie. Následně se začala orientovat na terapie propojující práci s tělem. Jako body terapeutka pracuje od roku 1980. Aktivně pracovala v Institutech Esalen, Trager a Upledger ve Spojených Státech. Prošla výcvikem kraniosakrální terapie s Dr. Johnem Upledgerem, DO a kraniosakrální pediatrie s Dr. Richardem MadDonaldem, DO. Později se začala věnovat biodynamickému přístupu a zabývá se šířením biodynamického přístupu po celém světě.
Učila se prenatální a perinatální terapii s Rayem Castellino a Williamem Emersonem. Také se učila práci
rozřešení traumatu s Petrem Levinem a Babette Rothschild a psychologicko-spirituální rozvojový přístup Diamond Logos Teaching s Faisalem Muggadamem.
Je zakladatelkou ICSB, Mezinárodního institutu pro kraniosakrální rovnováhu (International Institute for
Craniosacral Balancing®) a učí tuto práci od roku 1986.

Kavi Gemin, BA, Osteopath, MT, RCST®, BCST, SE Therapist, PPN Therapist
Spoluorganizátor Institutu ICSB, kreativní designer, Italský koordinátor a pedagog.

Kavi Gemin vystudoval Master of Arts na Instutu umění ve Florencii. Po dokončení pracoval jako designér,
pedagog umění a arteterapeut s dětmi a lidmi s postižením. Od roku 1988 pracuje jako body terapeut a využívá různé druhy práce s tělem. Je osteopat a člen kanadské Univerzity Osteopatie. Specializuje se na somaticky orientované terapie a je učitelem Somatic Experiencing® (Rozřešení traumatu) Petera Levina. Vede semináře v pre- a perinatální práci podle Ray Castellino. Také učí Diamond Logos Teaching, práci s esenciálním Bytím.

Bhadrena C. Tschumi Gemin a Kavi Gemin učí somaticky orientované terapie a spirituálně trasformativní práci. Vnímají, že je jejich misí doprovázet, pomáhat a podporovat jednotlivce v jejich zkoumání svého vlastního potenciálu, který je vrozený každému lidskému bytí.